Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

MENTEP: MENtoring Technology Enhanced Pedagogy

Το έργο MENTEP

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο MENTEP - MENtoring Technology Enhanced Pedagogy (http://mentep.eun.org/), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ / KA3: SUPPORT FOR POLICY REFORM (GΑ 2104-3537/001-001), αφορά στην ενίσχυση της σχολικής διδασκαλίας με αξιοποίηση της τεχνολογίας και ανταποκρίνεται στην ανάγκη της Ευρώπης για:
α)    εκπαιδευτικούς ικανούς να καινοτομούν στην διδακτική πράξη με την χρήση των ΤΠΕ και
β)    την βελτίωση των διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων σχετικά με τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών.

Με βάση τους στόχους αυτούς, το MENTEP διερευνά τις προοπτικές ενός online εργαλείου αυτό-αξιολόγησης, το οποίο θα ενδυναμώσει την επαγγελματική ανάπτυξη και την πρόοδο των εκπαιδευτικών ως προς την τεχνολογική ενίσχυση της διδασκαλίας τους στην τάξη.

Συνοπτικά, οι κύριες δραστηριότητες του έργου MENTEP είναι:

  • Η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου, βιώσιμου και φιλικού προς τον χρήστη εργαλείου για τους εκπαιδευτικούς, που τους επιτρέπει να αυτο-αξιολογούν τις δεξιότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ στην διδασκαλία τους (ΤΕΤ-SAT tool).

  • Η ανάπτυξη και διάθεση ενός διαδικτυακού «οικοσυστήματος» υποστήριξης των εκπαιδευτικών, μέσα από την παροχή ψηφιακών πόρων και πληροφοριών αναφορικά με τις Ευρωπαϊκές πρακτικές της τεχνολογικά ενισχυμένης διδασκαλίας.

  • Ο έλεγχος της χρησιμότητας του εργαλείου ΤΕΤ-SAT, η επίδραση του στην τεχνολογική ενίσχυση της παιδαγωγικής και η μάθηση μεταξύ ομοτίμων.

  • Η παροχή στους φορείς χάραξης πολιτικής, μιας εθνικής και κοινοτικής εικόνας για τις ικανότητες των εκπαιδευτικών στην τεχνολογική ενίσχυση της παιδαγωγικής, την εξέλιξη της κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και τις ανάγκες κατάρτισης.

  • Ο προσδιορισμός των ιδανικών συνθηκών χρήσης του εργαλείου TET-SAT, η υποστήριξη και συντήρησή του, η μεθοδολογία πειραματικής εφαρμογής του και η παραγωγή σχετικών πορισμάτων.

  • Η διερεύνηση της σκοπιμότητας μιας πανευρωπαϊκής πιστοποίησης των ικανοτήτων στην 'τεχνολογικά ενισχυμένη παιδαγωγική'.

Έτσι, οι φορείς του έργου θα σχεδιάσουν και θα αναπτύξουν από κοινού το νέο αυτό διαδικτυακό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης και θα το θέσουν σε δοκιμαστική εφαρμογή (field trials) με εκπαιδευτικούς δημοσίων σχολείων σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο εφαρμογής του πειράματος ΜΕΝΤΕΡ, περίπου 1000 εκπαιδευτικοί σε κάθε χώρα (βάσει της μεθόδου στρατηγικής δειγματοληψίας του έργου) θα χρησιμοποιήσουν online το εργαλείο ΤΕΤ-SAT.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο πείραμα ΜΕΝΤΕΡ θα έχουν επίσης δυνατότητα πρόσβασης σε μια σειρά υποστηρικτικών ψηφιακών πόρων (μαθησιακών αντικειμένων, παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών, επιμορφωτικού υλικού, κλπ) μέσω εθνικών διαδικτυακών πυλών που θα υλοποιήσουν οι φορείς του έργου ("οικοσυστήματα" πόρων). 

Ο σχεδιασμός του νέου εργαλείου αυτό-αξιολόγησης TET-SAT, θα βασιστεί σε υφιστάμενα εθνικά εργαλεία για την αξιολόγηση και πιστοποίηση εκπαιδευτικών ως προς τις ικανότητες διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ. Ανώνυμα δεδομένα από την χρήση του εργαλείου θα υποστηρίξουν την εκτίμηση της εξέλιξης των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε ατομικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την αποτίμηση της συνεισφοράς του εργαλείου στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Σημειώνεται ότι τα ατομικά αποτελέσματα από τη χρήση του εργαλείου είναι εμπιστευτικά και διέπονται από κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, το έργο θα διερευνήσει την εφικτότητα μιας δι-ευρωπαϊκής πιστοποίησης των ικανοτήτων τεχνολογικά ενισχυμένης διδασκαλίας (TET competences) των εκπαιδευτικών.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ

 http://mentep.eun.org/